Partneři 2015

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim partnerům za podporu s realizací projektu, bez jejichž pomoci by tento projekt nemohl vzniknout.

Nefinanční podpora
Celá akce by nemohla proběhnout bez vstřícného přijetí Mendelovy univerzity v Brně, která nám nabídla prostory k realizaci veletrhu v přízemí Provozně ekonomické fakulty. Díky těmto prostorům se o veletrhu dozví mnoho studentů, kteří budou moci podpořit vystavovatele v jejich činnosti.
Organizátorem akce je nezisková organizace PERLE, o.s.