Program veletrhu 2015

10:00 Zahájení VNOB 2015 v atriu PEF

10:00 - 14:00 Studentské hry u stolečku Klubu Suterén

11:00 - 14:00 Komentovaná prohlídka haptické výstavy - předání zkušeností získaných při práci s nevidomými (dramaterapie, hmatové výstavy pro nevidomé a slabozraké) ve studovně se zástupci Nová Akropolis a.s.

11:30 - 12:00 10.000 USD dar od GOOGLU pro neziskovky měsíčně anebo hrajeme si s online marketingem s (téměř) neomezeným rozpočtem u informačního stolečku KoPlac

14:00 - 14:50 Praktická cvičení z rétoriky (práce s dechem, verbální a nonverbální komunikace) a psychologie (pozornost, paměť, představivost, emoce…) ve studovně s neziskovou organizací Nová Akropolis a.s.

15:00 - 16:00 Workshop “Vyzkoušejte si pravé Kasino!” pořádaný ve studovně neziskovou organizací Podané ruce

15:40 - 16:00 Taneční vystoupení souboru pod vedením Piroš Rouža z romského střediska DROM v atriu PEF

16:00 Ukončení VNOB 2015 v atriu PEF